Шпорети на централно греење

АЛФА ТЕРМ 35

Печка за централно греење - Алфа Терм 35

Цена 62,100.00 ден.

АЛФА ТЕРМ 27

Печка за централно греење - Алфа Терм 27

Цена 53,900.00 ден.

АЛФА ТЕРМ 20

Печка за централно греење - Алфа Терм 20

Цена 48,400.00 ден.

АЛФА 90Х Е Фаворит 13 kw

Печка за централно греење - Алфа 90 Х Е Фаворит

Цена 40,400.00 ден.

АЛФА 70 Е Фаворит 13 kw

Печка за централно греење - Алфа 70 Е Фаворит

Цена 36,400.00 ден.