Централно греење

АЛФА ТЕРМ 35

Печка за централно греење - Алфа Терм 35

Цена 62,100.00 ден.

АЛФА ТЕРМ 27

Печка за централно греење - Алфа Терм 27

Цена 53,900.00 ден.

АЛФА ТЕРМ 20

Печка за централно греење - Алфа Терм 20

Цена 48,400.00 ден.

АЛФА 90Х Е Фаворит 13 kw

Печка за централно греење - Алфа 90 Х Е Фаворит

Цена 40,400.00 ден.

АЛФА 70 Е Фаворит 13 kw

Печка за централно греење - Алфа 70 Е Фаворит

Цена 36,400.00 ден.

ПАОЛО

Цена 63,000.00 ден.

ЦЕНТРАЛ 23

Модерна печка и камин за централно греење - Централ 23.

Цена 34,700.00 ден.

ВУД 25

Модерен бојлер на дрва за централно греење.

Цена 47,500.00 ден.

ВУД 35

Модерен бојлер на дрва за централно греење.

Цена 56,100.00 ден.


  • 1
  • 2