Шпорети за централно греење

ДИНО 17

Камин за централно греење на пелети - Дино 17

Цена 89,000.00 ден.

КОМО 15

Камин за централно греење на пелети - Комо 15

Цена 80,200.00 ден.

КОМО 21

Котел за централно греење на пелети - Комо

Цена 84,000.00 ден.

АЛФА ТЕРМ 20 ПЕЛЕТ

Шпорет за централно греење на пелети - Алфа Терм 20 Пелет

Цена 85,800.00 ден.

ДИНО 27

Камин за централно греење на пелети - Дино 27

Цена 97,500.00 ден.