Бојлери на пелети

КОМО КОМПАКТ

Котел на пелети - Комо Компакт

Цена 89,900.00 ден.

ГРАНДЕ 28

Котел на пелет- Гранде

Цена 114,500.00 ден.

КОМО КОМПАКТ 32

Котел на пелети - Комо Компакт 32

Цена 124,300.00 ден.

КОМО КОМПАКТ 37

Котел на пелети - Комо Компакт 37

Цена 131,000.00 ден.

ГРАНДЕ 37

Котел на пелет- Гранде 37

Цена 127,500.00 ден.