Пелети програма

ЛУКА 12

Воздушна печка на пелети - Лука 12

Цена 66,200.00 ден.

ЛУКА Р

Воздушна печка на пелети - Лука Р

Цена 44.400.00 ден.

АЛФА 90 ПЕЛЕТ

Печка на пелети - Алфа 90

Цена 75,200.00 ден.

ЛУКА

Воздушна печка на пелети - Лука

Цена 47,700.00 ден.

ДИНО 17

Камин за централно греење на пелети - Дино 17

Цена 89,000.00 ден.

КОМО 15

Камин за централно греење на пелети - Комо 15

Цена 80,200.00 ден.

КОМО 21

Котел за централно греење на пелети - Комо

Цена 84,000.00 ден.

КОМО КОМПАКТ

Котел на пелети - Комо Компакт

Цена 89,900.00 ден.

ГРАНДЕ 28

Котел на пелет- Гранде

Цена 114,500.00 ден.


  • 1
  • 2