Home

03Јун 2019

Почитувани, кредитната линија за зелено финансирање (скратено GEFF) е програм на Европската банка за обнова и развој (EBRD) која обезбедува средства за финансирање на енергетски ефикасна технологија во домаќинствата -станови, фамилијарни куќи и станбени згради, како и за фирми кои произведуваат и продаваат ваков вид на технологија. Со оваа програма предвидено е финансирање во земјите […]

  • 1
  • 2