ОЛЕСНЕТЕ ЈА ДОСТАВАТА НА ТОПЛИНА ВО ВАШИОТ ДОМ

ЕКОЛОШКА СВЕСТ

Биомасата е еден од обновливите извори на енергија затоа што се произведува од живи организми. eco-awareness
Главната предност на биомасата како обновлив извор на енергија е во тоа што може да се произведува на било кое место на планетата.

Дрво – се користи како извор на енергија за греење и приготвување храна од почетокот на човековото постоење. Дрвото се смета за неутрален носач на енергија затоа што при негова експлатација ослободува минимално количевство на CO2 – еднакво на она што се апсорбира во процесот на фотосинтеза.

Пелети – е гориво прoизведено од дрвна маса без додаток на хемикалии и се апсолутно безбедни за човековото здравје и околина. Пелетите имаат многу висока калориска моќ – до 5,4 Kwh/kg. Основните предности на пелетите се: 1)Висока енергетска искористеност, 2) Едноставни за складирање, транспорт и употреба, 3) При согорување оставаат минимална количина пепел.


НАЈНОВИ ВЕСТИ

Погледнете ги сите новости