Биоенерџи Поинт Премиум Плус А1 пелети

Премиум пелети од Биоенерџи Поинт Плус А1

Категорија:

Производството на дрвениот буков пелет Биоенрџи Поинт Плус А1 се одвива во контролирани услови во согласност со EN PLUS A1 стандардот:

  • пречник 7mm
  • должина 20mm
  • влага <10{167dae766eefc6189ab000d4937b94a37b254ab8146190b52a398d5389cc5010}
  • остаток на пепел до 0,7{167dae766eefc6189ab000d4937b94a37b254ab8146190b52a398d5389cc5010}
  • пакување од 15kg, една палета 70вреќи – 1.050kg

Се работи за пелет БЕЗ КОРА од 100{167dae766eefc6189ab000d4937b94a37b254ab8146190b52a398d5389cc5010} буково дрво со намален остаток на пепел и посветла боја. Со згoлемениот квалитет се овозможува поголема економоичност во потрошувачката.
Пелетите може да се користат за печки и котли за греење како по куќите и становите така и кај големите потрошувачи.

НАПОМЕНА: За нарачка на 70 или повеќе вреќи на пелети , доставата на територија на град Скопје е БЕСПЛАТНА !!!

СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ