Правосмукалки за пепел и додатоци

МиниЦен

Правосмукалка за пепел 800W 230V - 50Hz

Sale price 2,350 ден.

ЦенеРил

Правосмукалка за пепел 1000W 230V - 50Hz

Sale price 2,450.00 ден.

ЦенеРикс

Правосмукалка за пепел 1200W 230V - 50Hz

Sale price 3,100 ден.

Ценефлејм

Правосмукалка за пепел 1200W 220V 50Hz

Sale price 3,400 ден.

ЦенеХот

Правосмукалка за пепел 950W 230V 50Hz

Sale price 3,800 ден.

Хепа Филтер

Sale price 600 ден.

Пред Филтер

Sale price 350 ден.

Метален додаток

Sale price 600 ден.

Усисна цевка

Усисна цевка

Sale price 500 ден.


  • 1
  • 2