Правосмукалки за пепел и додатоци

МиниЦен

Правосмукалка за пепел 800W 230V - 50Hz

Цена 2,350 ден.

ЦенеРил

Правосмукалка за пепел 1000W 230V - 50Hz

Цена 2,450.00 ден.

ЦенеРикс

Правосмукалка за пепел 1200W 230V - 50Hz

Цена 3,100 ден.

Ценефлејм

Правосмукалка за пепел 1200W 220V 50Hz

Цена 3,400 ден.

ЦенеХот

Правосмукалка за пепел 950W 230V 50Hz

Цена 3,800 ден.

Хепа Филтер

Цена 600 ден.

Пред Филтер

Цена 350 ден.

Метален додаток

Цена 600 ден.

Усисна цевка

Усисна цевка

Цена 500 ден.


  • 1
  • 2