Шпорети за централно греење

ДИНО 17

Камин за централно греење на пелети - Дино 17

Цена 106,890.00 ден.

КОМО 15

Камин за централно греење на пелети - Комо 15

Цена 97,090.00 ден.

КОМО 21

Котел за централно греење на пелети - Комо

Цена 99,890.00 ден.

КОМО КОМПАКТ

Котел на пелети - Комо Компакт

Цена 104,790.00 ден.

АЛФА ТЕРМ 20 ПЕЛЕТ

Шпорет за централно греење на пелети - Алфа Терм 20 Пелет

Цена 104,990.00 ден.

КОМО КОМПАКТ 37

Котел на пелети - Комо Компакт 37

Цена 154,590.00 ден.

ДИНО 27

Камин за централно греење на пелети - Дино 27

Цена 116,990.00 ден.

КОМО 12

Камин за централно греење на пелети - Комо 12

Цена 93,590.00 ден.