Бојлери на пелети

КОМО КОМПАКТ

Котел на пелети - Комо Компакт

Цена 104,790.00 ден.

ГРАНДЕ 28

Котел на пелет- Гранде

Цена 131,290.00 ден.

КОМО КОМПАКТ 32

Котел на пелети - Комо Компакт 32

Цена 146,490.00 ден.

КОМО КОМПАКТ 37

Котел на пелети - Комо Компакт 37

Цена 154,590.00 ден.

ГРАНДЕ 37

Котел на пелет- Гранде 37

Цена 146,090.00 ден.