Бојлери на пелети

КОМО КОМПАКТ

Котел на пелети - Комо Компакт

Sale price 116,590.00 ден.

ГРАНДЕ 28

Котел на пелет- Гранде

Sale price 145,790.00 ден.

КОМО КОМПАКТ 32

Котел на пелети - Комо Компакт 32

Sale price 164,290.00 ден.

КОМО КОМПАКТ 37

Котел на пелети - Комо Компакт 37

Sale price 171,690.00 ден.

ГРАНДЕ 37

Котел на пелет- Гранде 37

Sale price 162,290.00 ден.