Пелети програма

ЛУКА 12

Воздушна печка на пелети - Лука 12

Sale price 83,790.00 ден.

ЛУКА Р

Воздушна печка на пелети - Лука Р

Sale price 59.090.00 ден.

АЛФА 90 ПЕЛЕТ

Печка на пелети - Алфа 90

Sale price 95,990.00 ден.

ЛУКА

Воздушна печка на пелети - Лука

Sale price 63,290.00 ден.

ДИНО 17

Камин за централно греење на пелети - Дино 17

Sale price 118,890.00 ден.

КОМО 15

Камин за централно греење на пелети - Комо 15

Sale price 108,090.00 ден.

КОМО 21

Котел за централно греење на пелети - Комо

Sale price 111,190.00 ден.

КОМО КОМПАКТ

Котел на пелети - Комо Компакт

Sale price 116,590.00 ден.

ГРАНДЕ 28

Котел на пелет- Гранде

Sale price 145,790.00 ден.


  • 1
  • 2