Пелети програма

ЛУКА 12

Воздушна печка на пелети - Лука 12

Sale price 77,790.00 ден.

ЛУКА Р

Воздушна печка на пелети - Лука Р

Sale price 54.790.00 ден.

АЛФА 90 ПЕЛЕТ

Печка на пелети - Алфа 90

Sale price 87,490.00 ден.

ЛУКА

Воздушна печка на пелети - Лука

Sale price 58,690.00 ден.

ДИНО 17

Камин за централно греење на пелети - Дино 17

Sale price 112,790.00 ден.

КОМО 15

Камин за централно греење на пелети - Комо 15

Sale price 102,590.00 ден.

КОМО 21

Котел за централно греење на пелети - Комо

Sale price 105,490.00 ден.

КОМО КОМПАКТ

Котел на пелети - Комо Компакт

Sale price 110,690.00 ден.

ГРАНДЕ 28

Котел на пелет- Гранде

Sale price 138,490.00 ден.


  • 1
  • 2